ÚVODEM O PRŮKAZU

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

DOBRÝ DEN

Chtěl bych se v rychlosti představit, jelikož to považuji za základ slušného chování. Jmenuji se Jakub Hažmuka a jsem energetický specialista zabývající se zpracováním průkazů energetické náročnosti budov (dále V textu označuji pouze jako průkaz). V rámci tohoto prostoru vám nabízím své služby, ale zároveň také základní informace týkající se této problematiky.

CO JE TO PRŮKAZ

Průkaz energetické náročnosti budov vznikl jako opatření pro snižování spotřeby energií a emisí. Slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy – kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy. Hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy – tedy energii na vytápění, chlazení, přípravu teplé vody, úpravu vzduchu větráním, úpravu vlhkosti vzduchu a energii na osvětlení. Podle kvality budovy se poté objekt zařazuje budovu do příslušných tříd v rozsahu A-G (V kategorii A se nachází nejlépe zateplené objekty s instalovaným vysoce efektivními technologiemi pro provoz objektu). Průkaz lze zpracovat pro jakoukoliv budovu či její ucelenou část. Průkazy energetické náročnosti budov smí zhotovovat pouze energetickým specialistou, který drží oprávnění uděleného Ministerstvem obchodu a průmyslu ke zpracovávání průkazu energetické náročnosti budov.

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK vs. PRŮKAZ

Lidé často zaměňují pojmy energetický štítek s průkazem. Zjednodušeně energetický štítek pouze hodnotí tepelně-technické hodnocení tepelně-technické vlastností obálky budovy (pouze vnější konstrukce budovy). Průkaz v sobě zahrnuje dále i hodnocení z pohledu vytápění, chlazení, větrání, přípravy teplé vody, osvětlení a úpravy vlhkosti (Jedná se o složitější proces výpočtu než u energetického štítku budovy). V současné době úřady požadují doložení energetické náročnosti pomocí energetického průkazu (ne štítkem).

KDY JE POTŘENA SI OPATŘIT PRŮKAZ?

– Při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov
– Při prodeji budovy nebo ucelené části budovy
– Při pronájmu budovy nebo ucelené části budovy
– U stávající budovy užívané orgánem veřejné moci

!!! Zpracování průkazu u novostaveb a rekonstrukcí je nutné řešit již v průběhu prací na projektové dokumentaci !!! Z průkazu nám například vychází minimální tloušťka tepelné izolace, kterou je z legislativního pohledu nutné dodržet. Míra zateplení je provázána i na vybrané technické systémy vytápění, ohřevu vody a jiných technologiích…

KDY NENÍ POTŘENA SI OPATŘIT PRŮKAZ?

Často se setkávám, že lidé mi volají s tím, že potřebují nezbytně průkaz. Vždy je však nutné se zákazníkem spolu předem prodiskutovat pro jakou konkrétní situaci je průkaz vyhotovován a o jaký objekt se přesně jedná. Ze zákona jsou výjimky, kde není potřeba průkaz vytvářet – tyto klamná přesvědčení zákazníků často pochází ze strany realitních kanceláří, kdy neznalostí vyhlášek může dojít často k zbytečnému vytvoření průkazu (a vyhozených peněz majitele objektu samozřejmě). Proto je dobré vše předem v klidu probrat.

JAKÉ PODKLADY POTŘEBUJI K VYPRACOVÁNÍ PRŮKAZU?

Výstup energetického průkazu vychází z vytvořeného matematického energetického modelu. Pro průkaz je nutné zajistit

  • Identifikační údaje budovy a majitele
  • Geometrie objektu (rozměry a plochy jednotlivých konstrukcí, orientace na světovou stranu, umístění stavby…)
  • Tepelně technické vlastnosti konstrukcí tvořící obálku budovy (obvodové stěny, střecha, podlaha, okna, dveře…)
  • Vlastnosti technických zařízeních budov (vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání, úprava vlhkosti vzduchu osvětlení)

Více jsem se o podkladech rozepsal !!!ZDE!!!

Kontakt

Ing. Jakub Hažmuka
Havlíčkův Brod, 580 01
IČO: 07858663

Tel.: +420 737 343 964
Email: Hazmuka@outlook.com


www.PotrebujiPrukaz.cz
www.Hazmuka.com